Capçalera

Menú auxiliar

MAPA WEB   |   CONTACTAR   |  

Logitip de l'ajuntament

Menú principal

Continguts de la plana

Continguts de la secció

Serveis Socials

En aquest apartat trobaràs informació relativa als serveis socials, la treballadora social, l'educadora social i la treballadora familiar.

Des de la regidoria de serveis socials de l'Ajuntament de Masies de Roda, es pretén cobrir les necessitats bàsiques i donar cobertura social a tots aquells ciutadans que es trobin en situacions d'exclusió social, de marginació o de problemes derivats de la crisi econòmica actual.

L'equip humà i professional té la pretensió d'apropar-se a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi, de tal manera que els serveis que s'ofereixen tinguin un caire universal i útil pels usuaris que l'utilitzin. Per això la voluntat manifesta del equip de serveis socials per tal donar-se a conèixer i acollir a totes aquelles persones que els hi calgui el suport de serveis socials.

En aquest enllaç hi trobareu tota la informació relativa als serveis socials de la comarca d'Osona i per tant, de les Masies de Roda.
Cartera de serveis socials d'Osona

Espai Activa't. Tallers i activitats adreçades a les persones grans.

Equip de serveis socials el formem:

La Treballadora Social: Marta Vivet

Les  tasques de la treballadora social són:

-Informar i orientar al ciutadà de serveis, prestacions i/o recursos. Per exemple: Llei de dependència, teleassistència domiciliària, ajudes tècniques per la cambra del bany, servei d'ajuda a domicili, entre d'altres.

-Suport i acompanyament a les famílies en situació de desestabilització familiar.

-Treball grupal: potenciar grups i associacions de caire social dels municipis oferint suport i collaboració. (Casals d'Avis)

-Treball comunitari: animació, promoció i desenvolupament comunitari (Voluntariat).

Horari d'atenció: els dijous de 9h a 14h. Cal sol·licitar entrevista amb antelació a l'Ajuntament.
Telèfon: 93 854 00 27.

 

L'Educadora Social: Mercè Comas

Les tasques de l'educadora social són:

-Detectar i prevenir situacions d'exclusió social dels menors i les seves famílies.

-Informar , orientar i assessorar als joves i les seves famílies sobre recursos socials i educatius.

-Vetllar per la escolarització dels menors.

-Seguiment individualitzat de menors i les seves famílies amb problemàtiques socials o de risc.

-Suport als joves en l'elaboració dels seu itinerari professional o formatiu.

-Treball comunitari: participació i promoció de projectes. (Prevenció d'absentisme escolar, Tallers de comunicació per a persones immigrades, Prevenció de Drogodependències, Sessions d'orientació a famílies amb joves adolescents...)

Horari: dijous de 9h a 14h. Cal sol·licitar entrevista amb antelació a l'Ajuntament.
Telèfon: 93 854 00 27

 

La Treballadora Familiar: Bego Embun

La tasca de la treballadora familiar està emmarcada dins el Servei d'Ajuda a Domicili. La seva intervenció es caracteritza per la intervenció directa amb la persona atesa i/o la família en el seu entorn i domicili. L'objectiu general de la treballadora familiar es afavorir una millor qualitat de vida de les persones ateses, potenciant l'autonomia i el benestar de la persona i/o família. Tanmateix, desenvolupa treballs comunitaris: intervenció en projectes.

Horari: Si necessiteu els serveis de la treballadora familiar, cal que prèviament  parleu amb la treballadora social Marta Vivet.

 

Cercador

Linea de separació

Peu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Ajuntament de les Masies de Roda
Ctra. de Roda a Manlleu. S/n.  08510 Les Masies de Roda.
T. 93 854 00 27 - F. 93 854 00 07
Correu: masiesr@diba.cat
N.I.F. P0811500H.

Colaboradors detacats

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA

Tecles d'accés ràpid pre definides

n - a - t - h - m - c - f - b -