Mesures d'higiene i bioseguretat a les explotacions avícoles d'autoconsum

Dimecres, 23 de febrer de 2022 a les 00:00

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

Totes els i les particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per autoconsum d'aus de corral han de comunicar a l'Oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) aquesta activitat. Aquestes explotacions han d'estar inscrites al Registre d'Explotacions Ramaderes de Catalunya. L'objectiu és que les explotacions avícoles d'autoconsum reforcin les mesures de bioseguretat i higiene per reduir el risc d'introducció i propagació de malalties.

Per a la tinença d'un nombre reduït d'aus de corral per part de particulars, per a l'autoconsum familiar de carn i ous, cal complir amb uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d'aquests productes. Amb la finalitat de garantir les condicions de bioseguretat, és necessari que a aquestes explotacions disposin de mitjans o instal·lacions per poder confinar-hi les aus, especialment en situacions d'especial risc sanitari.

Què és una explotació avícola d’autoconsum?

Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals). 

Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya. Prèviament a la inscripció al Registre d’Explotacions Ramaderes, cal disposar del permís municipal corresponent.

Mesures de Bioseguretat

Les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties.

Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són:

  • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).
  • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Mesures d'higiene:

  • Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
  • Correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

Consulta el triptic informatiu sobre la cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

Darrera actualització: 14.06.2022 | 08:56