Mesures de gestió i limitació del consum d'aigua

Dijous, 14 de juliol de 2022 a les 00:00

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i l’entrada en alerta per sequera hidrològica, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:

  • Es permet el reg de jardins i zones verdes utilitzant aigua procedent de la xarxa d’aigua potable de 20h a 8h: Disseminats, Cases Noves i l’Esquerda dissabtes i dimarts; Fontanelles i el Vicenç dimecres i diumenge.

  • El reg dels horts s’ha de fer només en horari de 20h a 8h amb la mínima despesa d’aigua indispensable.

  • Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.

  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.

  • Es prohibeix la neteja de vehicles utilitzant aigua de xarxa.

  • En granges d’animals l’ús de l’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries  per l’abeurament i neteja dels animals.

  • La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada al re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

.

Darrera actualització: 08.08.2022 | 15:28