Capçalera

Menú auxiliar

MAPA WEB   |   CONTACTAR   |  

Logitip de l'ajuntament

Menú principal

Continguts de la plana

Continguts de la secció

Contractació i convenis

En aquest apartat hi trobareu informació relativa a contractació i convenis, amb altres entitats o empreses.

 

1-CONTRACTACIÓ

1.1.Perfil del contractant
Accedeix la nostre perfil del contractant, fent clic en aquest enllaç.
Hi trobaràs els concursos d'obres i contractes que s'han establert.

Licitació en curs fins el 23 de maig de 2017, consulta el perfil del contractant.

 

1.2.Previsió de contractació.
-Previsió de contractació per l'any 2017.

Licitació en curs fins el 23 de maig de 2017, consulta el perfil del contractant.


1.3.Relació de factures i contractes menors.
En aquest apartat podeu consultar les factures de l'Ajuntament de les Masies de Roda, des del 4t trimestre de 2016, les quals, quan corresponen a imports inferiors a 18.000 € en el cas de contractes de serveis o subministraments, o de 50.000 € en el cas de contractes d'obres, tenen la consideració legal de contractes menors.
Per consultar factures d'anys anteriors, poseu-vos en contacte amb les oficines municipals.


Any 2016
-4t trimestre de 2016.
Any 2017

Encara no consta cap relació.

 

1.4.Relació de preveïdors, adjudicataris i/o contractistes.
-Relació a gener de 2017.

 

 

1.5.Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes.
-Acord del Ple de 19 de desembre de 2016, de desestimació del recurs de reposició interposat per Benito Urban, SLU contra l'acord d'adjudicació del contracte de subministrament per a l'adquisició de lluminàries led per substituir les lluminàries existents de l'enllumenat públic de les Masies de Roda.

 

1.6.Volum pressupostari, dels contractes adjudicats.
Aquí podeu consultar els imports totals de la contractació adjucada. Per contractes menors i per contractació per procediment obert.

Any 2016
Durant el 2016 s'han adjudicat pel procediment obert 552.981,12 € d'un pressupost de 1.343.615,90 €. La resta han estat contractes menors.
Any 2017
(Dades disponibles a gener de 2018)

 

2-CONVENIS

2.1.Convenis de col.laboració.
Aquí podeu consultar els convenis de col.laboració que estableix aquest Ajuntament amb altres entitats, formalitzats a partir de l'1 de gener de 2017.
Si us cal consultar convenis més antics, poseu-vos en contacte amb les oficines municipals.

Any 2017
De moment no se n'ha formalitzat cap.

 

2.2.Convenis urbanístics.
Consulteu aquí els convenis urbanístics que ha formalitzat aquest Ajuntament.

-Conveni amb Frantic 5000, SL. àmbit SUD-2 El Bach, de 9 de febrer de 2007.
-Conveni amb Josep Maria Euras, àmbit SUD-4, de 17 d'abril de 2007.

 

2.3.Informes sobre l'execució de convenis.
Podeu consultar aquí informes relatius als convenis formalitzats per aquest Ajuntament.

(No es disposa, de moment, de cap informe relatiu al funcionament de cap conveni.)

 

 

Cercador

Linea de separació

Peu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Ajuntament de les Masies de Roda
Ctra. de Roda a Manlleu. S/n.  08510 Les Masies de Roda.
T. 93 854 00 27 - F. 93 854 00 07
Correu: masiesr@diba.cat
N.I.F. P0811500H.

Colaboradors detacats

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA

Tecles d'accés ràpid pre definides

n - a - t - h - m - c - f - b -