Capçalera

Menú auxiliar

MAPA WEB   |   CONTACTAR   |  

Logitip de l'ajuntament

Menú principal

Continguts de la plana

Continguts de la secció

Ple municipal.Convocatòries.Actes.

Teniu aquí, a només un clic, informació sobre el Ple municipal i les últimes convocatòries i actes aprovades.

1.Què es el Ple. Funcionament

El Ple municipal està integrat per tots els regidors electes sigui quina sigui la llista electoral per la que han sigut triats i el presideix l'alcalde.
Es renova cada quatre anys, mitjançant eleccions municipals.

Calendari:
El Ple ordinari es reuneix cada tres mesos, contretament el segon dijous dels mesos de juliol, octubre, gener i abril, i si s'escau en festiu, el primer dijous d'aquell mes.
El Ple extraordinari sempre que sigui necessari.

Competències:
El Ple estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.
Li corresponen les funcions atribuïdes a l'article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

2.Convocatòries

Aquí podeu consultar les últimes convocatòries.
Si us cal consultar-ne de més antigues, poseu-vos en contacte amb les oficines municipals.

3.Actes del Ple

Actes de constitució i organització del consistori, d'acord amb el resultat de les eleccions municipals de 26 de maig de 2019:
Acta de constitució del nou consistori - 15 de juny de 2019
Acta d'organització del nou consistori - 11 de juliol de 2019

Seguidament, podeu consultar les últimes actes del Ple aprovades.
Si us cal consultar-ne alguna de més antiga, poseu-vos en contacte amb les oficines municipals.

Acta de constitució del nou consistori - 15 de juny de 2019

Acta d'organització del cartipàs municipal - 11 de juliol de 2019

 

 

 
 
Linea de separació

Cercador

Linea de separació

Peu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Ajuntament de les Masies de Roda
Ctra. de Roda a Manlleu. S/n.  08510 Les Masies de Roda.
T. 93 854 00 27 - F. 93 854 00 07
Correu: masiesr@diba.cat
N.I.F. P0811500H.

Colaboradors detacats

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA

Tecles d'accés ràpid pre definides

n - a - t - h - m - c - f - b -