Capçalera

Menú auxiliar

MAPA WEB   |   CONTACTAR   |  

Logitip de l'ajuntament

Menú principal

Continguts de la plana

Continguts de la secció

e.Factura - Facturació electrònica
E.Factura

Enllaç a la nostra bústia de lliurament de factures electròniques.

 

Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:
-Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
-Té validesa legal quan presenta sigantura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
-És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

 

Com es poden generar factures electròniques?

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'administració és Facturae segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.
Podeu informar-vos d'aquests mecanismes i de tota la normativa al respecte en aquest enllaç del Consorci AOC.

 

Quins són les avantatges d'utilitzar factures electròniques?

-Intercanvi de la informació sense error entre l'administració i proveïdors (les dades originals ariben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
-Els proveïdors disposaran amb antelació de l'acceptació de les seves factures i podran planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.
-Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.
-Reducció del temps de tramitació a l'administració pública.
-Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.

 

Més informació

1.- Manual de la facturació electrònica.

2.- Marc jurídic i normativa legal web www.facturae.gob.es

 

 

Cercador

Linea de separació

Peu de pàgina

Opcions a peu de pàgina

Informació propietari

Ajuntament de les Masies de Roda
Ctra. de Roda a Manlleu. S/n.  08510 Les Masies de Roda.
T. 93 854 00 27 - F. 93 854 00 07
Correu: masiesr@diba.cat
N.I.F. P0811500H.

Colaboradors detacats

Amb la col·laboració de:
Logotip de la DIBA

Tecles d'accés ràpid pre definides

n - a - t - h - m - c - f - b -