Permís per realitzar obres

Cal aportar:

  • Instància permís d'obres

    Cal presentar aquesta instància signada per la persona interessada i pel paleta o constructor que realitzarà les obres.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presenteu la instància omplerta i signada a les oficines municipals. Haureu de presentar el projecte, si escau, o documentació necessària en format digital.

Darrera actualització: 02.01.2020 | 14:47