Prohibició a tot el municipi de fer cremes de restes vegetals

Dimecres, 23 de febrer de 2022

Degut als episodis de contaminació atmosfèrica per PM10 que s'estan produint a les Masies de Roda i a altres pobles de les fondalades d'Osona durant les darreres setmanes, i amb l'objectiu de protegir la salut de la població, es prohibeix a tot el municipi dur a terme la crema de rostolls, de marges, de bardisses, d'esbarzerars i similars, i de restes d'aprofitament forestals, agrícoles, de jardinera, de poda; restant suspeses les autoritzacions que haguessin estat concedides per a aquesta finalitat.

El període de prohibició estarà comprès entre la data de publicació d'aquest BAN fins al 21 de març de 2022, podent-se allargar en el cas que la situació de contaminació no canviés.

Es demana col·laboració de la ciutadania i apel·lem al sentit cívic i comunitari de tots els masienc i masienques.

Darrera actualització: 11.04.2022 | 14:15