Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar a l'Oficina de Gestió Tributària de l'Ajuntament

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

Les oficines més properes al municipi de les Masies de Roda són:

  • OGT Manlleu:
    • Enric Delaris, 34
    • Telèfon 932 029 825
  • OGT Vic:
    • Historiador Ramon Abadal, 5- Edifici el Sucre
    • Telèfon 934 729 200
Darrera actualització: 11.04.2022 | 12:10
Darrera actualització: 11.04.2022 | 12:10