Factura electrònica

Necessites un cop de mà?

Posa't en contacte amb el servei d'ajuda Fem-ho fàcil i t'ajudaran en qualsevol gestió digital.

 • Al telèfon 935 950 464, o envia un mail a tramits@diba.cat, o directament al seu web Fem-ho fàcil.
 • T'indicaran com entrar i registrar una factura.
 • Et resoldran qualsevol dubte i et guiaran en qualsevol tràmit digital que vulguis fer amb l'Ajuntament.

Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma E-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Les dades de facturació del nostre Ajuntament que podeu necessitar són:

 • Nom fiscal: Ajuntament de les Masies de Roda
  • Adreça: Ctra. de Manlleu, s/n
  • 08510 Les Masies de Roda
 • CIF: P0811500H
 • Telèfon: 938540027
 • Persona de contacte del departament d'intervenció: Sílvia Crosas Masoliver.
  • E-mail: crosasms@diba.cat
 • El  DIR3 de l'Ajuntament és:
  • Oficina comptable L01081167
  • Òrgan gestor L01081167
  • Unitat tramitadora L01081167
 • El sistema de pagament és per transferència bancària, per tant, heu de fer constar a la factura el compte on voleu que efectuem la transferència.

(En cas de que no estigueu habituats a la facturació electrònica podeu utilitzar l'aplicatiu b2brouter per fer la factura. El registre és gratuït, només cal anar omplint les dades que demana per tal de crear la factura i ens la farà arribar via E-FACT)

Beneficis per a les empreses:

 • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
 • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
 • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Accés a l'e-Fact

Darrera actualització: 10.10.2022 | 20:34
Darrera actualització: 10.10.2022 | 20:34