9 de juliol. Convocatòria de Ple ordinari.

Dilluns, 6 de juliol de 2020 a les 00:00

El dijous 9 de juliol de 2020, a les 19h, es celebrarà sessió de Ple ordinari amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació  de l’esborrany de l’acta de la  sessió anterior.

2. Aprovació expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 5_2020

3. Nomenaments dels representants de l’Ajuntament a l’associació Rutes del romànic-Camí Oliba

4. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 20 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’escola bressol

5. Control polític.

6. Mocions, precs i preguntes.

Darrera actualització: 10.07.2020 | 09:11