Anunci d'informació pública i audiència interessats de l'aprovació inicial de la nova ordenança aigua potable, abastament, usos i mesures estalvi.

Divendres, 15 de desembre de 2023

Davant la inexistència de normativa municipal per afrontar els episodis de sequera i en un context d'emergència climàtica, s'ha aprovat inicialment una norma per regular els usos de l’aigua durant les situacions de sequera al municipi, i establir el seu règim sancionador, a fi de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera.

S'obre un termini d'informació pública i audiència als interessats pel termini de 30 dies hàbils, per presentar reclamacions i suggeriments que s'estimin pertinents.
 

ANUNCI D'APROVACIÓ INICIAL.

TEXT DE L'ORDENANÇA.

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA.

 

__________________

ACCES A L'ANUNCI DE CONSULTA PRÈVIA. (fora de termini)

 

Darrera actualització: 17.05.2024 | 08:57