Convocatòria de Ple ordinari el dia 8 d'abril

Dimecres, 7 d’abril de 2021

El dijous 8 d'abril de 2021, a les 19h, es celebrarà sessió de Ple ordinari a la sala de sessions de la casa consistorial amb el següent ordre del dia:

Part resolutiva

 • Lectura i aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors.

 • Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

 •  Aprovació de l’addenda actualització del conveni ASGEL.

 • Ratificació del decret de data 21 de gener de 2021 d’aprovació del Compte de la Gestió Recaptatòria 2020 presentada per l’ORGT

 • Ratificació del decret de data 9 de febrer de 2021 d’aprovació de la despesa inversora de caràcter plurianual en actuacions d’abastament d’aigua.

Part de control

 • Donar compte dels decrets d’alcaldia.
   
 • Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020.
   
 • Donar compte del PMP i de l’informe de morositat de l’exercici 2020.
   
 • Precs i preguntes.

 

Consulta més informació relativa a la convocatòria del Ple ordinari aquí.

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:14