Ajuts d'activitats d'estiu 2023

Dijous, 25 de maig de 2023

El Consorci d'Osona de Serveis Social ha obert la convocatòria d'ajuts d'activitats d'estiu 2023 

Tenen per finalitat cobrir una part de les despeses dels casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats educatives destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme durant el període d’estiu que no hi ha escola, per a les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d’Osona de Serveis Socials i formen part d’aquesta convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar:

  • Per Internet a través de la web del Consorci d’Osona d’Acció Social https://ajuts.osonaacciosocial.cat/
  • Presencialment als respectius Ajuntaments de la comarca que formin part d’aquesta convocatòria, o a les oficines del Consorci d’Osona de Serveis Socials, Edifici Auditòrium – C/ Molí d’en Saborit, 8, 3 planta – 08500 Vic.

El termini per a presentar la sol·licitud s’inicia el 22 de maig i finalitza el 2 de juny de 2023.

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones sol·licitants dels ajuts han d’estar empadronats al municipi. Per a l’atorgament dels ajuts es tindran en compte les següents valoracions econòmiques, descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.

Els beneficiaris del tram A hauran de complir, a banda del criteri econòmic, algun dels criteris següents:

  • Acreditació de família nombrosa/monoparental
  • Acreditació violència de gènere
  • Acreditació d’infants en acolliment
  • Acreditació de situació de discapacitat o dependència

 

Els beneficiaris del tram B i C, si no superen els llindars econòmics, la sol·licitud serà concedida.

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició. Podeu contactar amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials al telèfon 93 171 00 73 de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h o a través de ajuts@cssosona.cat

 

 

Darrera actualització: 28.08.2023 | 09:42