Compra dels terrenys de l'Ajuntament nou, la llar d’infants La Patuleia i la sala polivalent

Dilluns, 20 de març de 2023

En aquests últims 4 anys, s'ha comprat els terrenys on estan ubicats l'Ajuntament nou, la llar d'infants municipal La Patuleia, i la sala polivalent, ja que no eren de plena propietat municipal, i únicament estaven en terrenys cedits mitjançant un conveni de l'any 2008, a l'espera d'un desenvolupament urbanístic d'aquesta part del poble que finalment no s'ha executat. Així mateix, calia igualment adquirir els terrenys de l'entorn, com ara el camp de futbol.

El preu de les finques, segons la valoració feta per l'arquitecte municipal, és de 254.230,79 euros. En ser superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, per poder aprovar aquesta compra, es va haver d'aprovar pel Ple. Va ser aprovat pel Ple l'Ajuntament en data 18 de novembre de 2021, amb l'informe favorable de la Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de data 30 de juliol de 2021.

Finalment, es va inscriure al Registre la Propietat, regularitzant definitivament la titularitat municipal dels terrenys on s'ubiquen edificis municipals.

Aquesta actuació ha estat finançada totalment per part de la Diputació de Barcelona i, entre altres coses, permetrà obtenir subvencions per futurs equipaments o actuacions, ja que la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona demanen que l'ajuntament en sigui el titular.

 

Darrera actualització: 4.04.2023 | 18:59