Informació relativa al Ple ordinari del 12 de gener

Dilluns, 23 de gener de 2023

Al  Ple ordinari a l'Ajuntament de les Masies de Roda hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es  Aida Canal, Jordi Gros, Jordi Ribas i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. La regidora Montse Cabellos i els regidors Víctor Pallàs i David Bosch excusen la seva absència.

El passat dijous 12 de gener a les 19h a la sala de plens va tenir lloc un ple ordinari. Es destaca de la sessió:

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior n. 9_2022, de 23_12_2022 (exp. 2022_376).
  2. Aprovació de la nova versió del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (exp. 2023_21).
  3. Aprovació de la proposta de declaració de crèdits incobrables de l’ORGT (exp. 2022_380).
  4. Aprovació de l’aplicació de les previsions de l’article 19.Dos Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023 (exp. 2023_19).
  5. Aprovació de la moció per a l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada per Localret (exp. 2023_20).
  6. Donar compte del PMP del tercer trimestre de 2022.
  7. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
  8. Precs i preguntes.

 

Cal recordar que els plens són públics, per tant, qualsevol persona hi pot assistir; les sessions de ple ordinàries es faran trimestralment, el segon dijous dels mesos de juliol, octubre, gener i abril, i si s'escau en festiu, el primer dijous, a les 19 hores. Les sessions de ple extraordinàries es celebraran sempre que sigui necessari. 

 

 

 

 

Darrera actualització: 6.03.2023 | 19:28