Informació relativa al Ple ordinari del 13 d'abril

Divendres, 28 d’abril de 2023

Al  Ple ordinari a l'Ajuntament de les Masies de Roda hi van participar l'alcalde Jordi Vistós i els regidors/es  Aida Canal, Montse Cabellos, Jordi Gros, Jordi Ribas, víctor Pallàs i la secretària-interventora, Montserrat Tintó. El regidor David Bosch excusa la seva absència.

El passat dijous 13 d'abril a les 19h a la sala de plens va tenir lloc un ple ordinari. Es destaca de la sessió:

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior n. 1_2023, de 12_01_2023 (exp. 2023_99).
  2. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1_2023 (exp. 2023_131).
  3. Mocions d’urgència.
  4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022 (exp. 2023_42).
  5. Donar compte del PMP del quart trimestre de 2023.
  6. Donar compte de l’informe de morositat de 2022.
  7. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
  8. Precs i preguntes.

 

Cal recordar que els plens són públics, per tant, qualsevol persona hi pot assistir; les sessions de ple ordinàries es faran trimestralment, el segon dijous dels mesos de juliol, octubre, gener i abril, i si s'escau en festiu, el primer dijous, a les 19 hores. Les sessions de ple extraordinàries es celebraran sempre que sigui necessari. 

 

 

 

 

Darrera actualització: 25.04.2023 | 15:32