Les Masies de Roda, municipi lliure de glifosat

Dimecres, 14 d'octubre de 2020 a les 00:00

El Ple d'aquest Ajuntament de data 8 d'octubre de 2020, va aprovar la moció per a l'abandó del glifosat i els hebicides de la jardineria municipal, i declarar les Masies de Roda municipi lliure de glifosat.

Des de l'Ajuntament de les Masies de Roda volem avançar cap a una jardineria ecològica i respectuosa amb el medi, és per això que el Ple, per unanimitat, va aprovar la moció per l'abandó del glifosat i els herbicides de la jardineria municipal.
El glifosat és l'herbicida més usat a tot el món i recentment l’Organització Mundial de la Salut l’ha classificat com a “possible cancerigen” tot i que l’empresa propietària de la patent l’ha venut sempre com a inofensiu.
Els problemes més importants que s’associen al glifosat són els nombrosos efectes sobre la salut humana, la progressiva contaminació dels aqüífers i dels medis aquàtics, els impactes negatius sobre els fongs i bacteris del sòl, sobre la fauna i flora silvestre i també sobre els cultius i bestiar.

L'Ajuntament substituirà tot tipus d’herbicides per altres tècniques de manteniment de la vegetació espontània, avançant de manera progressiva cap a una jardineria ecològica. 
Dotarà als treballadors municipals de la formació i de la maquinària adequada per adoptar les noves tècniques de jardineria sense tòxics.
I es recomana als veïns i veïnes de les Masies de Roda que evitin en la seva pràctica diària la utilització de glifosat.

 

Darrera actualització: 30.11.2021 | 12:59