Nota de premsa referent al compostatge comunitari de la fracció orgànica a les Masies de Roda

Dilluns, 28 de setembre de 2020 a les 00:00

Nous models de gestió dels residus orgànics urbans a l’arc mediterrani en un projecte europeu liderat pel Centre Tecnològic BETA.
El centre de recerca de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya coordina el projecte, que involucra 8 socis de 6 països i tindrà una durada de 3 anys
El seu objectiu és implementar sistemes tancats i descentralitzats de compostatge comunitari, en què municipis i veïns juguin un paper cabdal.

La valorització dels residus orgànics passarà per promoure també nous projectes d’agricultura urbana que ajudin a millorar els percentatges actuals de recollida de la fracció.

El projecte desenvoluparà diverses proves pilot, la primera de les quals es posa en marxa ara a les Masies de Roda

Les ciutats de l’arc mediterrani s’enfronten, des de fa dècades, a un progressiu increment i concentració de la població i a un augment de la construcció i del turisme. Els límits de creixement amb què es troben aquests entorns urbans fa que la correcta gestió dels residus sigui clau per garantir-hi un entorn de vida saludable. Només a Catalunya, es generen gairebé 4 milions de tones de residus, de les quals més d’un terç es tracta de residus orgànics. En aquest context, el projecte de recerca científica DECOST (Decentralized Composting in small to medium towns) desenvolupa, durant tres anys, un nou marc de gestió municipal dels residus orgànics per a ciutats petites i mitjanes de l’arc mediterrani. 

El seu objectiu és crear sistemes tancats i descentralitzats de compostatge comunitari i domèstic, en què els municipis i els veïns tinguin un paper cabdal a l’hora de valoritzar els residus orgànics i donar-los sortida via projectes d’agricultura urbana, millorant els percentatges actuals de recollida de la fracció orgànica. Actualment, a Catalunya només es recull selectivament entre un 33 i un 36% dels residus orgànics que es generen. El projecte el coordina el Centre Tecnològic BETA (Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària) de la Universitat  de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i està finançat per la Unió Europea a través del programa de cooperació ENI CBC Mediterranian Sea Basin Programme, que hi contribueix amb 2,7 milions d’euros (ME), un 90% del total del pressupost, que ascendeix a 3,1M€. 

Vuit socis de sis països i quatre proves pilot
En total al DECOST hi participen vuit socis, entre universitats, centres de recerca i administracions públiques, de sis països diferents de l’arc mediterrani: a banda del CT BETA, formen part del consorci la Università Politecnica delle Marche i l’Ente di Governo Rifiuti e risorse Idriche Basilicata d’Itàlia; la University of Patras, de Grècia; l’Irbid Agriculture Directorate i la Jordan University of Science and Technology de Jordània; la Galilee Society (Arab National Society for Health Research and Services) d’Israel; i la Palestine Technical University Kadoorie de Palestina. 

Al projecte també s’hi han involucrat agències de residus i municipis dels diferents països participants per, segons Joan Colón, investigador principal del DECOST, “formar un equip internacional i multidisciplinari que aporti tant coneixements tècnics com coneixements en l’àmbit local de processos de governança”. Més en concret, un dels reptes del DECOST és implementar experiències demostratives o proves pilot diferents de valorització de residus orgànics municipals que tindran lloc a Espanya, Itàlia, Jordània i Palestina. En totes elles es partirà de la implementació de nous sistemes de compostatge dels residus orgànics municipals de forma comunitària i domèstica.

Dues proves pilot a Osona
Dues d’aquestes proves pilot les desenvoluparan directament investigadors del Centre Tecnològic BETA i tindran lloc a la comarca d’Osona: per una banda, al municipi de Les Masies de Roda, el projecte DECOST incorporarà un sistema de compostadors comunitaris per tot el municipi que permetin tractar la totalitat dels residus orgànics que s’hi produeixen. La prova pilot es posarà en marxa a principis d’aquest octubre, i es farà coincidir amb la implantació del sistema de recollida de deixalles porta a porta en aquest municipi a través de l’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona del Consell Comarcal. Aquesta tarda s’ha presentat en roda de premsa a l’Ajuntament de Masies de Roda.

L’alcalde del municipi, Jordi Vistós, ha explicat que aquesta és “una oportunitat única per a Les Masies de Roda, perquè es podran tracta els residus orgànics d’una manera singular i efectiva, facilitant encara més el porta a porta als veïns i oferint-los un retorn que els beneficia”. En aquest sentit, Joan Colón ha explicat que precisament el retorn social és un dels pilars de tot el projecte DECOST, però també de la prova pilot que es fa a Masies. L’investigador ha afirmat que es preveu assolir percentatges d’entre el 70% i el 80% de recollida selectiva, a més d’obtenir una fracció molt més neta en el reciclatge i un producte, el compost, de molt alt valor afegit. 

El sistema de funcionament és senzill: el porta a porta afectarà totes les fraccions de deixalles menys el vidre, que se seguirà duent al contenidor, i l’orgànic, que els veïns abocaran a 16 punts de compostatge ubicats estratègicament arreu del municipi, “en llocs on fins ara hi havia contenidors”. El compost resultant retornarà als veïns que ho desitgin, que podran fer-lo servir com a adob dels seus horts i jardins. La part sobrant es destinarà a projectes d’agricultura urbana d’associacions d’àmbit social. Per Colón, un dels grans avantatges d’aquest projecte de compostatge comunitari és la seva gestió professionalitzada, que “garanteix un funcionament sense problemes, com ara pudors, i un producte resultant de qualitat òptima”.

En la roda de premsa, el vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC, Jordi Collet, ha fet èmfasi en la importància de projectes aplicats com aquest, que “deixen clar que la recerca d’abast internacional no és quelcom rar i llunyà sinó molt real, arrelat al territori i amb una clara incidència beneficiosa i directa al món local”. La consellera comarcal de Medi Ambient i Sostenibilitat, Margarida Feliu, ha recalcat la importància del treball conjunt entre universitat, centres de recerca, administracions i ciutadania per avançar cap a un context més sostenible, i ha afirmat que és responsabilitat de les administracions garantir que iniciatives com l’ENI DECOST es puguin posar en marxa i funcionin. 

Per altra banda, el projecte també permetrà provar un sistema de tractament de la fracció verda al barri de Sant Llàtzer i Quatre estacions de Vic basat en el compostatge comunitari, amb la idea de resoldre necessitats actuals d’aquest barri com ara la gestió de les restes vegetals dels jardins.

Valoritzar fins a 2000 tones de residus orgànics cada any
Amb el nou sistema, els investigadors preveuen reduir els residus orgànics i valoritzar entre 1.500 i 2.000 tones anuals (entre 350 i 500 tones anuals a cada prova pilot). Els equips tècnics del DECOST treballaran, en paral·lel per a impulsar projectes d’agricultura urbana en els que es pugui donar sortida al compost generat. També es faran formacions a personal de les administracions públiques i s’utilitzaran eines informàtiques i aplicacions mòbils per incrementar el coneixement i el compromís de la ciutadania en la gestió de residus.

A llarg termini, diu Colón, “es tracta d’arribar a un desenvolupament urbà intel·ligent, sostenible i inclusiu, al mateix temps que adaptat a la realitat de les ciutats tan del Nord com del Sud de la regió mediterrània”. Segons l’investigador principal del projecte, “una planificació de residus viable ambiental i econòmicament només serà factible si incorpora la perspectiva social i adopta un enfoc centrat en les persones, potenciant la societat civil i augmentant la capacitat de creació institucional”. Finalment, es tracta de garantir que les quatre experiències demostratives es puguin reproduir, al finalitzar el projecte, a d’altres municipis de l’arc mediterrani. 

Sobre el Centre Tecnològic BETA
El Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC té l’objectiu de millorar i promoure la competitivitat i les capacitats tecnològiques de les empreses, els organismes públics i altres entitats, mitjançant el desenvolupament de projectes col·laboratius d’R+D+I. Els seus principals camps d’expertesa són les tecnologies verdes, l’ecologia i la biodiversitat, les indústries agroalimentàries i la sostenibilitat. El CT BETA és membre de TECNIO, la xarxa promoguda i recolzada pel govern de Catalunya, integrada per centres tecnològics d’excel·lència i amb alts estàndards de qualitat (en termes de desenvolupament i transferència de tecnologies i capacitat d’innovació) a Catalunya. 
___________
Aquest document ha estat produït amb el suport financer de la Unió Europea en el marc de l’ENI CBC Mediterranian Sea Basin Programme. El contingut d’aquest document és responsabilitat exclusiva del Centre Tecnològic de Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Gestió d’Aliments (BETA TC) de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) sota cap circumstància reflecteix la posició de la Unió Europea o de les estructures de gestió del programa.

 

25 de setembre de 2020

Darrera actualització: 30.11.2021 | 12:59