Nota de premsa relativa al Ple extraordinari de data 29 d'octubre

Dimarts, 3 de novembre de 2020 a les 00:00

El 29 d'octubre de 2020 es realitza sessió de Ple extraordinari, que s'inicia amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Seguidament, s’aprova per unanimitat l'ampliació i la modificació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària, per a la recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic com ara:
-La prestació de servei de l'escola bressol.
-Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
-Multes coercitives.
-Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
Entre altres.

Seguidament es tracta el segon punt de l'ordre del dia i s'aprova per unanimitat l'aprovació de la modificació puntual núm 1 de lPOUM relativa a la capacitat de les explotacions ramaderes.

Les Masies de Roda, 2 de novembre de 2020

Darrera actualització: 03.11.2020 | 10:38