Organització del nou Ajuntament. Regidories i tinències d'alcaldia.

Dimecres, 5 de juliol de 2023

Al Ple celebrat el dia 4 de juliol de 2023 d'organització de l'Ajuntament, es va donar compte entre altres, dels decrets d'alcaldia de delegacions a les regidories i de nomenament de les tinències d'alcaldia.

El nou cartipàs de l'Ajuntament s'organitza de la següent manera:

Tinències d’alcaldia:
1a. Tinenta d’alcalde: Aïda Canal Anglada
2a.-Tinenta d’alcalde: Griselda Escribano Cornellà

Regidories:
-Àrees de Joventut, Esport i Habitatge, a la regidora Aida Canal Anglada.
-Àrees de Cultura i Festes, Igualtat i Comunicació, a la regidora Griselda Escribano Cornellà.
-Àrees d’Educació i Participació Ciutadana, a la regidora Fina Comas Quintana.
-Àrees de Salut i Serveis Socials, Turisme i Promoció Econòmica, a la regidora Pilar Cornellà Arbós.
-Àrees de Pagesia, Medi Ambient, Mobilitat, Obres i Serveis, Urbanisme, Territori i Hisenda, i tot allò que no es delegui a cap regidoria, l'alcalde Jordi Vistós Mas.

Podeu consultar l'acta del Ple de 4 de juliol, adjunta.

Darrera actualització: 7.07.2023 | 12:21