Subvencions Bo Lloguer Jove

Dimarts, 7 de juny de 2022 a les 00:00

Hi ha un termini de deu dies per presentar la sol·licitud.

El Bo de Lloguer jove és una ajuda econòmica de 250 € destinada al pagament del lloguer per a persones d'entre 18 i 35 anys. Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a la web de la Generalitat, i hi tindrà un termini de 10 dies a partir del 8 de juny. Aquestes sol·licituds es resoldran per estricte ordre d'entrada al registre.

Per poder sol·licitar aquesta ajuda, s'han de complir els següents requisits: 

  • Tenir una font d'ingressos estable.
  • Tenir residència legal a Catalunya.
  • L'habitatge llogat ha de ser el lloc de residència habitual del beneficiari.
  • No rebre altres ajudes al pagament del lloguer, siguin autonòmiques o locals. En canvi, l’ajuda al lloguer per a joves sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital, sempre que no excedeixi l’import total del lloguer.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud i tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • No superar el llindar de 24.318€ bruts anuals.

Podeu trobar més informació i tramitat la sol·licitud a la web de la Generalitat

Darrera actualització: 20.06.2022 | 16:46