Tarifa social del cànon de l'aigua

Dijous, 10 de febrer de 2022 a les 00:00

El pròxim 14 de febrer l'Agència Catalana de l'Aigua iniciarà una campanya de publicitat institucional sobre la tarifa social del cànon de l'aigua que durarà tres setmanes. L'objectiu de la campanya és que s'acullin a aquesta bonificació el màxim nombre de famílies en situació econòmica de precarietat.

Es tracta d'una bonificació que redueix el valor de les tarifes aplicables o fins i tot, amb consums continguts, que no es pagui el cànon de l'aigua. Pels sol·licitants amb dret a l'aplicació, el cànon de l'aigua és gratuït si el consum no supera el primer tram del cànon de l'aigua (18 m³ en factures bimestrals o 27 m³ en factures trimestrals). Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l'habitatge si l'abonat ja disposa de l'ampliació de trams del cànon de l'aigua per a 4 o més persones. Si, per contra, la factura supera el primer tram (i, per tant, a la factura apareixen altres trams addicionals del cànon de l'aigua), s'aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del tribut.

La campanya informativa provocarà noves sol·licituds, consultes i peticions, a banda de les vies habituals de tramitació -especialment el web de l'ACA- per això s'ha obert la tramitació en línia al 012 i les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC's). Alhora, s'ha creat un grup de gestió específic per les bonificacions del cànon de l'aigua a la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, per tal de poder prestar atenció a l'administrat tant telefònicament com presencialment mitjançant sistema de cita prèvia.

Aquest seguit d'actuacions permetrà incrementar el nombre d'habitants que gaudeixen d'una reducció del preu de l'aigua i aconseguirem l'objectiu de garantir el recurs a la població, tot assegurant l'accessibilitat d'un bé de primera necessitat com és l'aigua a les llars menys afavorides.

Darrera actualització: 16.03.2022 | 12:07