Registre Civil

El Registre Civil de les Masies de Roda està gestionat directament per l'Ajuntament, per tant, es troba a les oficines municipals.

Es registren els naixaments, matrimonis i defuncions del municipi, s'expedeixen certificacions literals i d’extracte, es realitzen els tràmits per la traducció de noms propis i cognoms, tramitació d’expedients de matrimoni civil, expedició de fe de vida....

Jutge de Pau:
Antoni Serradell i Rifà

Secretària:
Imma Freixanet Casademunt

Horari:  
Dilluns de 9h a 14h i de 15h a 20h. De dimarts a divendres de 9h a 14h
Darrera actualització: 02.01.2020 | 11:15