La treballadora social

Les  tasques de la treballadora social són:

-Informar i orientar al ciutadà de serveis, prestacions i/o recursos. Per exemple: Llei de dependència, teleassistència domiciliària, ajudes tècniques per la cambra del bany, servei d'ajuda a domicili, entre d'altres.

-Suport i acompanyament a les famílies en situació de desestabilització familiar.

-Treball grupal: potenciar grups i associacions de caire social dels municipis oferint suport i collaboració. (Casals d'Avis)

-Treball comunitari: animació, promoció i desenvolupament comunitari (Voluntariat).

Horari d'atenció: els dimarts de 9h a 14h. Cal sol·licitar entrevista amb antelació a l'Ajuntament.
Telèfon: 93 854 00 27.

Darrera actualització: 29.08.2023 | 13:53