L'educadora social

Les tasques de l'educadora social són:

-Detectar i prevenir situacions d'exclusió social dels menors i les seves famílies.

-Informar , orientar i assessorar als joves i les seves famílies sobre recursos socials i educatius.

-Vetllar per la escolarització dels menors.

-Seguiment individualitzat de menors i les seves famílies amb problemàtiques socials o de risc.

-Suport als joves en l'elaboració dels seu itinerari professional o formatiu.

-Treball comunitari: participació i promoció de projectes. (Prevenció d'absentisme escolar, Tallers de comunicació per a persones immigrades, Prevenció de Drogodependències, Sessions d'orientació a famílies amb joves adolescents...)

Horari: ve a les oficines municipals els dijous de 9 a 14h. Cal sol·licitar entrevista amb antelació a l'Ajuntament.
Telèfon: 93 854 00 27

Darrera actualització: 8.03.2019 | 11:10