Relació de factures i contractes menors.

Dilluns, 2 de desembre de 2019

En aquest apartat podeu consultar les factures de l'Ajuntament de les Masies de Roda, des del 4t trimestre de 2016, les quals, quan corresponen a imports inferiors a 18.000 € en el cas de contractes de serveis o subministraments, o de 50.000 € en el cas de contractes d'obres, tenen la consideració legal de contractes menors.
Per consultar factures d'anys anteriors, poseu-vos en contacte amb les oficines municipals.

Any 2016
-4t trimestre de 2016.
Any 2017
Encara no consta cap relació.

Darrera actualització: 2.12.2019 | 11:59