Volum pressupostari, dels contractes adjudicats.

Dilluns, 2 de desembre de 2019

Aquí podeu consultar els imports totals de la contractació adjucada. Per contractes menors i per contractació per procediment obert.

Any 2016
Durant el 2016 s'han adjudicat pel procediment obert 552.981,12 € d'un pressupost de 1.343.615,90 €. La resta han estat contractes menors.
Any 2017
(Dades disponibles a gener de 2018)

Darrera actualització: 2.12.2019 | 12:02