Pagesia

Els principals objectius d'aquesta regidoria, entre altres, són:

-Aconseguir una gestió d’adobs efectiva per tal de no malmetre el medi ambient. Des del nostre marc municipal aplicar els terminis establerts per la Unió Europea per tal d’establir una reducció de contaminants però que permetin la sostenibilitat i rendibililitat dels nostres pagesos.

-Recuperar sòls agrícoles (rompudes...) per fer més competitiva l’acció del pagès, adaptar les zones de conreu d’acord amb la maquinària més moderna ( i de retruc incloure la maquinària agrícola obsoleta al Règim Especial de Béns Usats. Cal pensar que la mitjana d’aquestes màquines és d’uns 18 anys: podria rebaixar-se notablement l’índex d’accidents en la feina dels camps).

-Vetllar per evitar possibles reduccions anunciades per la Comissió Europea de la PAC (per al 2021, un 11%).

-Estudiar i preveure mesures de com adaptar els nostres conreus al canvi climàtic que s’està produint.

-Establir els camins públics i els camins privats del nostre municipi. Per la seva extensió i complexitat cal redefinir-ne la seva legalitat i els usos i costums que se’n desprenen i costos que se’n deriven (dret de pas i preservació d’usos agrícoles especialment però també forestals, industrials...).

-Delimitar actuacions per al foment de la biodiversitat i buscar possibles subvencions de l’administració tenint en compte les particularitats naturals i/o històriques del nostre territori municipal (tancats ramaders, poues de glaç, carboneres...)

-Pensem que algunes d’aquestes accions poden coordinar-se amb altres àrees (Medi ambient, Promoció econòmica, Turisme...)

 

Darrera actualització: 06.04.2022 | 11:09