7-Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Darrera actualització: 05.12.2019 | 09:42