Anunci de licitació per d'adquisició de lluminàries led per substituir les lluminàries existents a l'enllumenat públic.

Dijous, 8 de setembre de 2016


Tota la informació la trobareu al perfil del contractant, fent clic aquí.

Data límit presentació d'ofertes: divendres, 23 de setembre de 2016, a les 14h.
Obertura de pliques: dilluns, 26 de setembre de 2016, a les 10h.


Atenció. Nota d'aclariment:
L'Annex I al que es fa referència al final de tot de la Memòria, equival a la informació de l'apartat Sobre número 2 del Plec de clàusules administratives.

Darrera actualització: 20.02.2018 | 10:12