Gestió urbanística

Expedient 2021_24. Mobles Bellmunt. Expedient d'obtenció de llicència urbanística d´ús i obres provisionals per a la instal.lació d'un magatzem autoportant desmuntable al c. de la Noguera, polígon 1 parcel.la 48
Anunci d'exposició al públic.
Projecte.
Annex al projecte.


 

 

 

 

Darrera actualització: 25.03.2021 | 13:19