Modificació puntual del POUM núm. 3

Modificació puntual del POUM núm 3, relatiu als usos admesos a la zona H2 "Illes de parcel.lació industrial de transició" al barri de Fontanelles. (Exp. 2023_167)

-Projecte de la modificació puntual núm. 3 del PUOM. (Veure document adjunt número 1)
-Certificat acord aprovació inicial del Ple. (Veure document adjunt número 2)
-Anunci aprovació inicial de l'e-tauler.
-BOP. Anunci aprovació inicial publicat el 10 de juliol de 2023.
-DOG. Anunci aprovació inicial publicat el 13 de juliol de 2023.
-Anunci e-tauler d'aprovació provisonal.
-Anunci al DOG núm. 9157 de 7 de maig de 2024, de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme.
 

Darrera actualització: 8.05.2024 | 14:37