Suspensió de tramitacions i llicències per a instal.lacions d'energies renovables

-Anunci de l'acord de suspensió de tramitacions i llicències urbanístiques d'instal.lacions d'energia renovables en sòl no urbanitzable.

-Planol de delimitació de l'àmbit de la suspensió. El podeu consultar com a document adjunt.

-Concreció de l'abast i termini d'un any de la suspensió. Ho podeu consultar com a document adjunt.

-Anunci BOP de 11 de març de 2024. Consulteu la publicació com a documents adjunt.

Darrera actualització: 12.03.2024 | 10:43