Factura electrònica

Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma E-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Les dades de facturació del nostre Ajuntament que podeu necessitar són:
-Nom fiscal: Ajuntament de les Masies de Roda
        Adreça: Ctra. de Manlleu, s/n
        08510 Les Masies de Roda
-CIF: P0811500H
-Telèfon: 938540027
-Persona de contacte del departament d'intervenció: Sílvia Crosas Masoliver.
        E-mail: crosasms@diba.cat
-El DIR3 de l'Ajuntament és:
       Oficina comptable L01081167
       Òrgan gestor L01081167
       Unitat tramitadora L01081167
-El sistema de pagament és per transferència bancària, per tant, heu de fer constar a la factura el compte on voleu que efectuem la transferència.

(En cas de que no estigueu habituats a la facturació electrònica podeu utilitzar l'aplicatiu b2brouter per fer la factura. El registre és gratuït, només cal anar omplint les dades que demana per tal de crear la factura i ens la farà arribar via E-FACT)

Beneficis per a les empreses:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Podeu accedir-hi mitjançant el següent enllaç: E-FACT

Darrera actualització: 12.11.2021 | 12:37
Darrera actualització: 12.11.2021 | 12:37