Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi   

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

Les oficines més properes al municipi de les Masies de Roda són:
OGT Manlleu: Enric Delaris, 34 - Telèfon 93 202 98 25
OGT Vic: Historiador Ramon Abadal, 5- Edifici el Sucre - Telèfon 93 472 92 00
 

Darrera actualització: 06.04.2021 | 13:56
Darrera actualització: 06.04.2021 | 13:56