Alcaldia

Dades de contacte de l'alcalde:
vistosmj@diba.cat
938 540 027

Competències: les establertes a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, menys les delegacions genèriques i específiques atorgades a cada regidor. 

 

Darrera actualització: 18.12.2019 | 18:52