Pressupostos participatius 2021

Dilluns, 3 de maig de 2021 a les 00:00

Els pressupostos participatius són una eina de participació i gestió mitjançant la qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre el destí de part dels recursos públics del nostre municipi.

L’objectiu principal és fomentar un rol actiu del veïnat a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació per tal de conèixer quines són les necessitats i preocupacions  de la població i com les prioritzen.També pretenen incidir en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i priorització de despeses, així com el seguiment de l’execució del pressupost. 

En aquest procés seran els mateixos veïns i veïnes qui faran propostes que després hauran de ser votades per elles/ells mateixos, per triar les que seran executades amb càrrec al pressupost municipal.

A aquests efectes, s’ha promogut la incorporació en el pressupost municipal de 2021 d’una partida pressupostària de 10.000 €, IVA inclòs, per a aquesta primera experiència, que servirà per finançar els projectes proposats i votats majoritàriament pel veïnat, d’acord amb aquestes bases i amb caràcter bianual.

El període de presentació de les propostes serà del 15 de juny al 29 de juliol i es podran presentar presencialment a l’Ajuntament o per via telemàtica a través de la web, mitjançant un model d’imprès normalitzat facilitat per l’Ajuntament, disponible en paper i en format digital.

 Presentació de propostes

Les propostes poden ser presentades tant per la ciutadania a títol individual com per les entitats dels municipis:

 • Ciutadania a títol individual: empadronada al municipi, majors de 14 anys abans del dia 1 de juny del 2021
 • Entitats: inscrites al registre municipal.
 • Comerciants i empresaris vinculats al municipi (IAE).

Es podrà presentar un màxim de 1 proposta per persona, entitat, empresa o comerç seguint el formulari definit.

Votacions

Tindran dret de vot totes les persones físiques residents a Les Masies de Roda , de 14 anys o més abans del dia 1 de juny de 2021, empadronades a Les Masies de Roda  en data anterior a l’aprovació d’aquestes bases. El sistema de votació podrà ser presencial a l’Ajuntament o en línia mitjançant la sol·licitud que es posarà a disposició del procés a través del web municipal www.lesmasiesderoda.cat

Condicions bàsiques

 • Pressupost màxim: 10.000€ 
 • Ha de suposar una inversió, com per exemple: 
  • Millora d’un espai públic o equipament municipal. 
  • Compra de béns no consumibles (vehicles, eines, equips informàtics, material esportiu...) 
  • Realització d’una obra. 
  • Creació d’una web, aplicació... 
 • Executables durant l'any 2022. 
 • D'interès general, no poden respondre a interessos personals o particulars d’un col·lectiu o entitat concrets. 
 • Tenir visió de poble o de barri, generant impacte al conjunt del territori i ser sostenibles amb el medi ambient.

 

Darrera actualització: 30.11.2021 | 13:06