PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023

Dilluns, 10 de juliol de 2023

Els pressupostos participatius són una eina de participació i gestió mitjançant la qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre el destí de part dels recursos públics del nostre municipi.

L’objectiu principal és fomentar un rol actiu del veïnat a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació per tal de conèixer quines són les necessitats i preocupacions  de la població i com les prioritzen.

També pretenen incidir en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i priorització de despeses, així com el seguiment de l’execució del pressupost.

En els pressupostos participatius 2023-24 seran els mateixos veïns i veïnes qui faran propostes que després hauran de ser votades per elles/ells mateixos, per triar les que seran executades amb càrrec al pressupost municipal.

A aquests efectes, es destinen 10.000 € que serviran per finançar els projectes proposats i votats majoritàriament pel veïnat, d’acord amb aquestes bases, l’any 2024.

Per tot això, cal dissenyar una sèrie d'eines, sessions i debats, recollits en aquestes bases, per tal de convertir aquesta proposta en una pràctica habitual a Les Masies de Roda.

Presentació de les propostes

Les propostes poden ser presentades tan per la ciutadania a títol individual com per les entitats i comerciants i empreses del municipis:

 • Ciutadania a títol individual: empadronada al municipi, majors de 14 anys abans del dia 1 de juliol de 2023
 • Entitats: inscrites al registre municipal
 • Comerciants i empresaris vinculats al municipi (IAE)

Es podrà presentar un màxim de 1 proposta per persona, entitat, empresa o comerç seguint el formulari definit.  Les propostes es poden entregar a les oficines de l'Ajuntament o online emplenant el formulari via instància genèrica

TERMINI PER PRESENTAR LES PROPOSTES: 6 D'AGOST.

Votacions

Les persones jurídiques hauran de presentar la seva proposta telemàticament i les persones físiques podran fer-ho presencialment o telemàticament.

Podrà estar integrat per representants de tots els  grups polítics municipals i en tot cas per la regidora de participació ciutadana.

Condicions bàsiques

 • Pressupost màxim: 10.000 €
 • Ha de suposar una inversió, com per exemple:
 • Millora d’un espai públic o equipament municipal
 • Compra de béns no consumibles (vehicles, eines, equips informàtics, material esportiu…)
 • Realització d’una obra
 • Creació d’una web, aplicació…
 • Executables durant l’any 2024
 • D’interès general, no poden respondre a interessos personals o particulars d’un col·lectiu o entitat concrets.
 • Tenir visió de poble o de barri, generant impacte al conjunt del territori i ser sostenibles amb el medi ambient.
Darrera actualització: 1.08.2023 | 12:06