Suport a les entitats

Servei que s'encarrega de donar suport i acompanyament a la realitat associativa del municipi.

Línies de servei:

  • Informació sobre els serveis i recursos municipals a disposició de les associacions
  • Registre i manteniment del cens de persones juridiques sense ànim de lucre a efectes de la seva inclusió en els òrgans de participació del municipi
  • Registre Municipal d'Entitats
  • Creació d'organs, espais i processos de participació ciutadana
  • Cessió d'espais per a la realització d'activitats i reunions.
  • Cessió de material com ara cadires, taules, etc...per a l'organització d'activitats.
  • Col.laboració informativa mitjançant la revista municipal El Masienc.
  • Subvencions per paliar les despeses d'organització d'esdeveniments o de funcionament de l'entitat.
Darrera actualització: 02.01.2020 | 18:17