Història

Pinzellada sobre la història de les Masies de Roda i els principals fets cabdals


La història de les Masies de Roda es remunta fins a les antigues civilitzacions, ja que el jaciment arqueològic de l’Esquerda, situat sobre un bonic meandre del riu Ter, va ser un assentament ocupat ja pels ibers i fins a l’edat mitjana.

Molts dels masos que hi ha actualment es remunten fins a l’edat mitjana i van ser masoveries molt importants en la història de la comarca d’Osona i fins i tot de Catalunya.

L’any 1805, concretament el dia 15 de juliol, el municipi de les Masies de Roda i Roda de Ter es separaven per formar els municipis actuals. Fins aleshores havien format conjuntament el poble de Sant Pere de Roda. Es per aquest motiu que cada any, pel 15 de juliol, des de l'Ajuntament s'organitzen actes de celebració de l'aniversari del municipi de les Masies de Roda.

L’any 1913 es va construir la Casa Consistorial actual que hi va acollir posteriorment l’escola municipal, des de mitjans del segle XIX fins a l’any 1980.

L'any 1978 es van realitzar els treballs de redacció de l'Estatut aprovat el 1979. Aquests treballs de redacció van tenir lloc a les Masies de Roda, concretament al Parador de Turisme de Sau.

El segle XX, sobretot a partir dels anys seixanta i setanta, hi va haver un important creixement urbanístic a les Masies de Roda, provocat per la construcció de noves carreteres, com la de Vic a Roda l’any 1967 (l’actual C-153) que va provocar també el desplegament de la xarxa elèctrica.

Els primers ravals que es varen desenvolupar van ser les Cases Noves i l’Esquerda. La construcció de les primeres cases del c. Sant Josep del barri de les Cases Noves es va produir cap a l’any 1950. Les primeres construccions del barri de l’Esquerda són del 1947.

L’any 1965 l’Ajuntament aprovà el Projecte d’Ordenació del sector del barri de Fontanelles i s’hi construïen les primeres cases.

La urbanització del barri del Vicenç, formada per torres amb jardí, no s’inicià fins al juny de 1983.

Actualment les Masies de Roda és un municipi il·lusionat per les noves perspectives de creixement cultural, social i urbà. El POUM, que ha de regular el creixement urbanístic i de les activitats, està aprovat des de l'any 2008. Aquest POUM recull també la construcció de noves infraestructures i equipaments municipals, per donar cabuda a nous serveis i a una ampliació del teixit associatiu i social del nostre municipi.

Darrera actualització: 11.04.2022 | 11:56
Darrera actualització: 11.04.2022 | 11:56